Marka PR Süreci Yönetimi

Marka PR süreçlerinin yönetilebilmesi ile alakalı eskiden farklı olarak iyi yaklaşım mevcuttu. Bunlardan ilki markanıza bağlı firmalarla anlaşarak PR faaliyetlerinde bulunmak. İkinci yaklaşım ise markanızın bünyesinde kurumsal iletişim departmanı oluşturarak PR sürecini bu şekilde yönetmektir. Ülkemizde iki yaklaşımı da kullanan firmalar bulunmaktadır. Fakat bu sürecin yönetimi üçüncü bir seçenek olarak ajanslar aracılığıyla yapılmaktadır.

PR Sürecini Reklam Ajansıyla Anlaşarak Yürütmek

Üçüncü bir yaklaşım olarak PR sürecini bir reklam ajansıyla yürütmek marka bilinirliğini artırmak ve reklam sürecini yönetmek için daha doğru olacaktır. Ajansların markanıza dış gözle bakıyor olması nedeniyle aynı stratejiler doğrultusunda hareket etmenize ve aynı standartlardan uzaklaşmanıza yardımcı olur. Bu nedenle ajansla iletişim halinde olmanız markanızın yeni faaliyetlerde bulunmasını sağlar.

Ajanslar, markanıza sürekli ve büyük müşteriler çekmek amacıyla çalışmalar yapar. Aynı zamanda markanızı iyi bir konuma getirmek için çalışır. Markanızın itibarının yükselmesi satış oranlarının da kendiliğinden artmasını sağlayacaktır. Ajansların markanız için yürüttüğü tüm çalışmalar markanızın satış değerine yansıyan uygulamalar olduğundan bu PR süreci için uzun süreli bir zaman dilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Müşterilerinizin gözünde markanızın rakip markalara göre daha iyi, daha kaliteli ve maliyetinin daha düşük olduğunu göstermeniz gerekir ve bu da uzun bir süreci kapsamaktadır.