Dijital Pazarlama Yönetimi

Günümüzde internet kullanımının artması ile birlikte bilginin üretilmesi ve yayılması hız kazanmıştır. Bu hızlı değişim ve yayılma süreci bireyleri ve sosyal yaşamı bütünüyle etkilediği gibi üretim – tüketim ilişkilerini de değiştirmiştir.

İnternet kullanımının artması, markaların hedef kitleleri ve mevcut müşterileri ile olan iletişim biçimlerini de değiştirmiştir. İnternet ağırlıklı olan bu platform dijital pazarlamayı da beraberinde getirmiştir. Gelişen internet teknolojileri ve çevresel faktörlerin etkisiyle dijital pazarlama dönüşüme uğramıştır.

Dijital pazarlama, bir ürün ya da hizmetin hedef kitle tarafından fark edilerek, satın alma davranışına ikna edilmesi amacıyla gerçekleştirilen stratejiler bütününü kapsamaktadır. Satış için vazgeçilmez bir araç olan dijital pazarlama, günümüzde satış odağının dışına çıkarak, üretim sürecini ve satın alma davranışından sonraki süreci de içine almaya başlamış ve kendisine geniş bir alan yaratmıştır.

Dijital pazarlama, hizmet veya ürünleriniz ile ilgili yapılan tüm online çalışmaları kapsamaktadır. Bu nedenle online platformlarda markanızın konumu, itibarının ve bilinirliğinin artması ve reklam faaliyetlerinizin yürütülmesi gibi hizmetler dijital pazarlama ile sağlanır. Dijital platformlarda sürdürülebilir bir varlığınızın olması için gerekli analizler,gözlemler yapılmalı, müşteri geri dönüşlerinin alınması ve bu doğrultuda çalışmaların yapılması gerekir. Bunun için de raporlar hazırlanmalıdır. Rapor hazırlanırken hangi içeriklerin yüksek trafik sağlayarak daha fazla verim yarattığına, pazarlama kanallarının müşteri potansiyellerinin nasıl olduğuna, firmanızın web sitesinin hangi sayfaları daha etkili olduğu gibi sorulara dikkat edilmelidir. Bu sorular çerçevesinde hazırlanan rapor sonucuna göre dijital içerikleriniz hedef kitle ve kurumsal kimliğiniz ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmalı, doğru ve etkin medya planlamaları yapılmalıdır.